Kurullar

ONKOLOJİ VE İMMÜNOTERAPİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. İsmail Çelik

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Vehbi Erçolak

Sayman
Doç. Dr. Serdar Karakaya

Sekreter
Prof. Dr. Fatih Selçukbiricik

Üye
Doç. Dr. Dilek Erdem

Üye
Doç. Dr. Ali Murat Sedef

Üye
Doç. Dr. Ramazan Acar

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı
Prof. Dr. İsmail Çelik

Kongre Sekreteri
Doç. Dr. Dilek Erdem
Prof. Dr. Fatih Selçukbiricik

Düzenleme Kurulu Üyeleri:
Doç. Dr. Ramazan Acar
Prof. Dr. Vehbi Erçolak
Doç. Dr. Serdar Karakaya
Doç. Dr. Ali Murat Sedef

*Soyadı sırasına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.